Zápis zo zasadnutia Výkonnej rady SAWRR 17. 04. 2011