Informácia k členskému na rok 2012

Členské príspevky do SAWRR zostávajú oproti roku 2011 nezmenené. Môžete ich zasielať na účet SAWRR tak, ako minulý rok. V poznámke uveďte meno a členské 2012.