Členský príspevok na rok 2012

Členský príspevok na rok 2012 do SAWRR treba uhradiť na číslo účtu 2621768193/1100 vo výške:
10 € + 5 €* nejazdiaci člen do 18 rokov
20 € + 5 €* jazdiaci člen do 18 rokov
20 € + 5 €* nejazdiaci člen nad 18 rokov
40 € + 5 €* jazdiaci člen nad 18 rokov

* ročný + zápisný členský príspevok (zápisný len v prípade, ak sa jedná o nového člena)
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a členské
Členské je potrebné uhradiť do 15.3. 2012