Členské príspevky pre rok 2011 - výzva na zaplatenie + prihláška člena

Členské príspevky boli pre rok 2011 schválené v nasledovnej výške:

- Nejazdiaci člen do 18 rokov 10 €
- Jazdiaci člen do 18 rokov 20 €
- Nejazdiaci člen nad 18 rokov 20 €
- Jazdiaci člen nad 18 rokov 40 €

Iné poplatky:

- Zápisné pre nového člena 5 €
- Duplikát členského preukazu 5 €

Pokiaľ si nie ste istí, že budete v tejto sezóne pretekať, môžete zaplatiť ako nejazdiaci člen a pred pretekom (ale min. 2 týždne vopred) doplatiť ako jazdiaci člen.

Úhradu členských príspevkov môžete urobiť nasledovným spôsobom:
prevodom na BÚ SAWRR č. ú. 26 217 68 193/1100
(pri úhrade členského prevodom platbu identifikujte!! – do správy pre prijímateľa napíšte meno, za koho je členský príspevok uhrádzaný)
Konštantný symbol: 2011
Variabilný symbol: registrovaní členovia – číslo preukazu SAWRR; ešte neregistrovaní členovia: 1111

Po úhrade je potrebné poslať avízo o platbe ekonómovi SAWRR na adresu: hospodar@sawrr.sk

Prihláška člena SAWRR na stiahnutie >>>