Kontrolná a revízna komisia SAWRR

Lehocký Juraj Predseda lehocky.j@gmail.com 0907 153 852
Dobešová Zuzana Členka    
Beláňová Katarína Členka belanova@martelsk.sk 0918 202 813