Služby pre zvieratá

Robím Bowenovu techniku a Dornovu metódu u koní. www.sluzby-pre-zvierata.webnode.sk
Meno a priezvisko: 
Andrea Macková
Telefónne číslo: 
0907 429 651