ÚHRADA ČLENSKÉHO

 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193

Členské príspevky na súťažnú sezónu 2018 sa posielajú na účet SAWRR,IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193

Členské príspevky sú rozdelené do skupín:
O - open nad 19.rokov   50 eur
M - mládež do 18.rokov 30 eur
N - nejazdiaci člen         30 eur
Celoživotné členstvo   500 eur