Snem SAWRR sa uskutoční 25. januára 2014

Snem SAWRR sa bude konať 25.1. 2014 v Galante na Silver Lake ranči.
Žiadame, aby ste účasť na sneme nahlásili do 17.januára 2014 ( do piatku) na adresu:  tajomnik@sawrr.sk
 
Zasadnutie výkonnej rady bude od 9.30 hod.
Stretnutie s usporiadateľmi pretekov sa uskutoční o 11.30 hod.
Snem začne o 13.00 hod.
 
Program SNEMU

  1.  Vyhodnotenie činnosti 2013

            A, športová sezóna, vyhodnotenie výsledkov SAWRR pretekov, SEPu atď
            B, činnosť VR, Prezídia a Kontrolnej a revíznej komisie, galavečer k 20. výročiu SAWRR
            C, Správa o hospodárení, výsledky kontroly Kontrolnej a revíznej komisie

  1.  Plán aktivít na rok 2014
  2.  Kalendár pretekov 2014
  3.  Spolupráca so SJF – členstvo členov SAWRR v SJF
  4.  Schválenie členských príspevkov do SAWRR
  5.  Doplnenie pravidiel SAWRR

           A, oceňovanie po ukončení sezóny
           B, iné

  1.  Doplňujúce voľby do orgánov SAWRR (zástupca západoslovenskej oblasti)
  2.  Rôzne

 
 
 
Prezident a prezídium SAWRR