SNEM SAWRR 29.11. 2014 !!

Oznam o termíne a mieste konania Snemu SAWRR

22. snem SAWRR

 

 

 

Snem sa uskutoční 29.11. 2014 od 13.00 hod v Galante na Silver Lake Ranch

 

Výkonná rada SAWRR sa zíde 28.11. od 16.00 hod v Galante na Silver Lake Ranch

 

Stretnutie s usporiadateľmi pretekov sa uskutoční 29.11. 2014 od 10.00 hod v Galante na Silver Lake Ranch

 

Prosíme členov, aby do 17.11. 2014 potvrdili svoju účasť na sneme mailom na adresu tajomnik@sawrr.sk a v kópii na adresu s.buckova@bkis.sk, prípadne poštou na adresu: SAWRR, Tomášovská 72, 900 29 Nová Dedinka

 

Zároveň členom oznamujeme, že Galavečer s odovzdávaním ocenení za rok 2014 sa uskutoční v januári 2015, termín a miesto konania budú schválené na Sneme

 

 

Predbežný program snemu:

  1. Vyhodnotenie činnosti a športovej sezóny 2014
  2. Správa o hospodárení, správa Kontrolnej a revíznej komisie
  3. Schválenie výšky členských príspevkov na rok 2015
  4. Schválenie systému Šampionátu, nominácii na MSR a SEP 2015
  5. Schválenie celkových Pravidiel a organizačných pokynov pre rok 2015
  6. Plán činnosti  a rozpočet na rok 2015
  7. Voľby do orgánov SAWRR
  8. Schválenie termínu a miesta Galavečera SAWRR
  9. Rôzne

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť na sneme.

Prezident, prezídium a Výkonná rada SAWRR