Školenie rozhodcov pred sezónou 2014

Miesto  konania  :  areál  Belkam Ranč  Bystrička

kedy:25. - 26. apríla 2014 ( piatok-sobota)

Program:

piatok 25.4.2014  začiatok 16.00  hod.  

Teoretická  časť  školenia  - drezúrne  disciplíny podľa   pravidiel  SAWRR,  zaškolenie  nových  adeptov , preškolenie  aktuálnych  rozhodcov a ringstewardov, riešenie  problémov  z predchádzajúcich  sezón,  pravidlá SAWRR  porovnanie  s AQHA.

v  prípade  záujmu  o  skúšky  jazdcov -  budú  jazdci  preskúšaní  vybratou  rozhodcovskou komisiou v sobotu pred pretekmi o 8,00 hod.

sobota 26.4.2014  

Praktická časť školenia  - Preteky

Zostavenie  rozhodcovských tímov  pod  vedením  národných  rozhodcov ,  praktická  časť  školenia.

Prípadné info - Predák rozhodcov MUDr. Katarína Starovecká