Prihláška člena SAWRR

Čítajte prosím pozorne:
- Prihláška člena 2014 (tlačivo s poznámkou že) :  každý záujemca o členstvo v roku 2014  musí prihlášku pre kontrolu údajov kompletne vypísať
  a poslať na adresu: mirkakopcova@azet.sk  a  súčasne na adresu tajomnik@sawrr.sk
- úhradu za členský poplatok poslať na účet SAWRR a do správy pre prijímateľa pre správnu identifikáciu jazdca napísať celé meno člena+O (open) , alebo M (mládež), alebo N (nejazdiaci)
  Termín úhrady do 31.3.2014 , prosím členov, ak Vám to financie dovoľujú splňte si povinnosť už teraz aby bolo dosť času doručiť Vám známku za rok 2014.
  Ak ste nový člen a potrebujete aj preukaz člena - zažiadajte si  oň  emailom pri  poslaní  prihlášky.
  Úhradu vykonajte až po odoslaní prihlášky a spätnom emaile že Vaša prihláška bola zaregistrovaná kde obdržíte Variabilný symbol ktorý vypíšete pri úhrade.
  Na pretekoch sa budú pravidelne kontrolovať preukazy člena s platnou známkou.
  V prípade že preukaz nebudete mať v poriadku bude Váš pretek predražený o hosťovačku ako nečlen, to bude špeciálna odmena pre neporiadnikov :) .
  Členský príspevok - O - (open nad 18.rokov)   - 70,-€
                              M - (mládež do 18.rokov)  - 50,-€
                              N -( nejazdiaci člen )        - 50,-€                   číslo účtu SAWRR : 2621768193/1100          
                                                                                                                                                                     Ďakujem za pochopenie a ústretovosť - hospodár SAWRR