Preukaz člena SAWRR

Kto má zaplatený členský poplatok, žiadajte o zaslanie známky!

Termín je do 31.3. 2015