Poukázanie 2% z daní

Obraciame sa na všetkých členov a priaznivcov našej organizácie o poukázanie 2% z Vašich daní pre rozvoj nášho športu.

Srdečná vďaka!

Predpísané tlačivo je k dispozícií v sekcii TLAČIVÁ