Posledné úpravy pravidiel SAWRR pred tlačou !

 Uložené v sekcii Tlačivá.

Pravidlá ešte budú počas vikendu podrobené gramatickej a štylistickej korektúre a budú tiež z pravidiel odstránené odkazy na SJF, ktoré už nie sú aktuálne.

Dodatky, ktoré budú ešte zapracované:

Maximálny počet štartov jedného koňa

Maximálny počet štartov jedného koňa v jednej disciplíne v jednej triede vo všetkých disciplínach disciplinach (z drezúrnych reining a trail) sú 3 štarty.

Ak však  hlavný rozhodca alebo veterinár usúdi, že kôň  je preťažený, ďalšie štarty po tomto zistení nebudú povolené.

 

Použitie biča v rýchlostných disciplínach:

V aréne bez stanovenia maximálneho počtu použití (s ponechaním na rozhodcoch, kedy je to už neprimerané), na opracovisku použitie biča vôbec nie je povolené

 

 

Povolené uzdenie pre rýchlostné disciplíny:

Zubadlá – snaffle bits, mechanické hackamore kombinácia hackamore – rope so zubadlom, wonder bits and gags, lifters,six bits.

Podbradné retiazky môžu byť užšie ako 1,3 cm keďže sú špeciálne upravované pre barrelové páky, musia však ležať na plocho, raz alebo dva krát lomené zuadlá, avšak hladké – nie twister.