Poďakovanie

Dovoľte nám v mene prezídia vysloviť poďakovanie pre M-CLUB Briežky za veľmi príjemné prostredie a podmienky pre zasadnutie Výkonnej rady SAWRR.