Poďakovanie

Dovoľujeme si touto cestou poďakovať sl. Nore Vidovej za dlhoročnú pomoc pri vedení našej webovej stránky.