OZNAM SEP 2014

Slovenský  team sa na 10. ročníku SEPu umiestnil na výbornom 2. mieste!

Poradie krajín je Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým členom nášho teamu za vynikajúce športové výkony, dôstojnú reprezentáciu SAWRR a Slovenska a v neposlednom rade aj za všetky športové a ľudské postoje a súdržnosť.

 

Výsledky jednotlivých disciplín budú zverejenené na:

http://www.mecinfo.eu/results014.html

 

Prezídium SAWRR