OZNAM SEP 2014

OZNAM k SEPu

Milí jazdci a jazdkyne, prihlásení/é na SEP.

V priloženej tabuľke (v sekcii TLAČIVÁ) nájdete nominácie na jednotlivé disciplíny v rámci tímu SAWRR na Stredoeurópsky pohár.

Na základe výsledkov dosiahnutých v rámci tohtoročnej sezóny k 31.8. 2014 výkonná rada rozhodla o zaplatení boxov pre štartovné dvojice jazdec+kôň, ktoré dosiahli v jednotlivých disciplínach najlepšie výsledky.

V triede dospelých ide o najlepšiu dvojicu a v triede mládeže o dve najlepšie dvojice. V rýchlostných disciplínach bolo zohľadnených viacero faktorov na určenie najlepších dvojíc, všetky zohľadnené výsledky sú súčasťou nominačnej tabuľky pri danej disciplíne a triede. V prípade, že sa jedna a tá istá dvojica umiestnila na prvom mieste vo viacerých disciplínach, úhradu boxu uvádzame pre každého koňa iba v jednej. Žltým sú označené štartovné dvojice, ktoré budú na základe poradia podľa dosiahnutých výsledkov štartovať mimo bodovania tímov. V disciplínach s dobytkom VR rohodla o úhrade príplatku za dobytok pre prihlasených s najlepšími výsledkami.

Tešíme sa na spoločne strávený čas na SEPe, ako aj na čo najlepšie výkony dosiahnuté spoločný, tímovým úsilím.

V prípade potreby akýchkoľvek informácií ohľadne SEPu kontaktujte prosím tajomníčku SAWRR S. Bučkovú (tajomnik@sawrr.sk a v kópii s.buckova@bkis.sk , prípadne na tel. čísle 0905 413 023.

Upresnené propozície sú na stránke www.mecinfo.eu

 

PS: Všetkým ďakujeme za doterajšiu snahu a výkony,  rovnako ďakujeme za účasť súťažiacim na MSR v reiningu v Hrabušiciach, blahoželáme ich víťazom, jazdcom ostatných disciplín držíme palce na MSR v Galante a Briežkoch.

Výkonná rada SAWRR