OZNAM SEP 2014

SEP 2014

Termín: 3.-5.10. 2014

Miesto konania:  Prosper Horse Ranch Čeladná

 

Podmienky na nomináciu na SEP 2014

 

  1. Nominovaný jazdec musí byť v čase prihlásenia sa SEP riadnym členom SAWRR (t.j. musí mať uhradený členský poplatok na rok 2014)
  2. Nominovaná štartovná dvojica = jazdec+kôň musí spĺňať  kritérium uvedené v priloženej tabuľke ( uložené v sekcii Tlačivá)
  3. Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky  cez www.sawrr.sk do 13.8. 2014 nakoľko do 15.8. je potrebné nahlásiť počet boxov. Prihlášky zaslané priamo do Čiech mimo SAWRR nebudú akceptované. Originál prihlášky aj s podpisom je potrebné odovzdať najneskôr pri prezentácii na SEP. Prihlášky jazdcov mladších ako 18 rokov podpisuje okrem jazdca aj rodič/zákonný zástupca.
  4. V každej disciplíne môže SAWRR nominovať 5 jazdcov (okrem pracovných disciplín), v pracovných disciplínach  – cutting, cattle penning – 3 jazdci, ranch sorting - 3 dvojice a team penning - 3 teamy.
  5. Najlepším  nominovaným jazdcom bude uhradené ustajnenie v plnej výške – t.j. všetkým, ktorí budú nominovaní na jednotlivé discpilíny vzhľadom na dosiahnuté výsledky z prvého miesta a v triede mládeže aj z druhého miesta. Príspevok na štartovné a  príspevok na dobytok vzhľadom na aktuálny rozpočet SAWRR tento rok nebude prideľovaný.
  6. Prihlášku je potrebné vyplniť celú – t.j. všetky kolonky a údaje a ich správnosť  si pred jej odoslaním skontrolovať.
  7. Veterinárne podmienky  - platné očkovanie proti chrípke a negatívne laboratórne testy na infekčnú anémiu nie staršie ako 24 mesiacov.
  8. Prípadné spoločné ubytovanie budeme riešiť po uzávierke prihlášok, kto oň má záujem, oznámte to prosím mailom na adresu: tajomnik@sawrr.sk v kopii s.buckova@bkis.sk

 

 

 So želaním pekného leta a príjemných a úspešných pretekov,

 

Výkonná rada SAWRR