Oznam pre usporiadatelov

Originál "Prihlášky do kalendára pretekov SJF" pošlite poštou na SJF.

Podpísané a opečiatkované.