OZNAM PRE ČLENOV SAWRR

Členské treba uhradiť do 31.3. 2015 na číslo účtu:

2621768193/1100

do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a členské

 

Členské príspevky na rok 2015:

30 eur (jazdiaci člen – mládež a nejazdiaci člen bez ohľadu na vek)

50 eur (jazdiaci člen nad 18 rokov)

500 eur (celoživotné členstvo)

 

Ďakujeme, prezídium SAWRR ... a nezabudnite na 2%  ..radšej koňom ako volom..