Ocenenie športového úsilia

Gripen

Gripen spolu s jazdkyňou Eliškou Plačkovou a Milanom Cvanigom, majiteľom uvedeného koňa z ranča Čížová.

Gripen sa stal koňom roka 2014 v mládežníckych pracovných disciplínach.

Foto nám zaslal pán Cvaniga, za čo mu ďakujeme!