M SR Briežky - drezúrne a rýchlostné disciplíny - preložené !!

OZNAM !

M SR plánované na 6. septembra sú z technických príčin preložené na 27. septembra 2014.