Informácia o členských príspevkoch a SJF

Dňa 25.1. snem SAWRR rozhodol o zrušení povinnosti členov SAWRR byť zároveň aj členmi SJF a tiež sa zrušila povinnosť licentovať kone na SJF         / Slovenská jazdecká federácia /  .

To znamená, že ten kto chce pretekať v sezóne 2014 stačí aby si zaplatil členský poplatok SAWRR. NIČ VIAC !!

Zrušili sa aj skúšky jazdcov !

 

Členské poplatky SAWRR : dospelí jazdiaci člen  70,- eur

                                                  mládež jazdiaci člen  50,- eur

                                                  nejazdiaci členovia    50,- eur  /nerozlišuje sa dospelí a mládež /

                                                  Doživotné členské 500,- eur /novinka, možnosť mať zaplatený čl. príspevok na celú kariéru/

Vysvetlenie relatívne vysokého nárastu :

V predošlých sezónach musel dospelý jazdec pre začiatkom sezóny zaplatiť nasledujúce poplatky :  24,- E  licencia jazdca SJF

                                              24,- E  licencia koňa SJF

                                            120,- E  poplatok za klub do SJF - ten sa rozpočítaval spravidla medzi členov klubu. Pri priemernom počte členov v klube 6 to vyšlo na jedného jazdca 20,- E

                                               40,- E  členský poplatok SAWRR

Čiže spolu to vyšlo                  108,- euro

V predošlých sezónach musela mládež pred začiatkom sezóny 

zaplatiť nasledujúce poplatky :  12,- E  licencia jazdca SJF

                                                         24,- E  licencia koňa SJF

                                                120,- E  poplatok za klub do SJF - ten sa rozpočítaval spravidla medzi členov klubu. Pri priemernom počte členov v klube 6 to vyšlo na jedného jazdca 20,- E

                                                         20,- E  členský poplatok SAWRR

Čiže spolu to vyšlo                    76,- euro

 

Výsledok : v sezóne 2014 ušetrí dospelý jazdec 38,- euro

                                                  mladežník         26,- euro

Ak má niekto viac koní, príp. menej členov v klube ako 6 ušetrí ešte viac.

 

Pozn. : Navýšenie poplatkov bolo potrebné z dôvodu aby sa vykryla v rozpočte SAWRR strata peňazí zo SJF / za rok 2013 to bolo 3429,-E a bola to historicky najnižšia suma akú sme dostali/.

Prihláška člena SAWRR je uložená v sekcii TLAČIVÁ

Termín platenia členských poplatkov do SAWRR bol stanovený na 31.3.2013

číslo účtu SAWRR : 2621768193/1100

nezabudnite do poznámky napísať svoje meno