Výkonná rada SAWRR

Dobeš Peter Prezident dobes@bricol.mobi 0905 532 211
Ferová Alexandra Tajomníčka alexandraferova@gmail.com 0918 431 161
Šimek Peter Člen VR za jazdcov simek.peto@gmail.com 0915 987 233
Beláň Kamil Viceprezident belan@martelsk.sk 0905 460 068
Starovecká Katarína Predák rozhodcov katka.starovecka@gmail.com 0905 219 700
Šablatúra Branislav Člen VR za usporiadateľov sablatura@rancgalanta.sk 0905 276 858