Zápisnica zo dňa 6. septembra 2013 v Galante

Zápisnica z pracovného rokovania výkonnej rady konaného dňa 6. septembra 2013 v Galante. Viac na nasledovnej linke >>>