Výkonná rada SAWRR 25. 05. 2013

Výkonná rada SAWRR sa stretne v sobotu 25.5. 2013 od 10.00 hod v Galante na Ranči na Striebornom jazere. Každý z členov, kto by mal nejaké podnety alebo otázky, je vítaný buď osobne alebo prostredníctvom vopred zaslaných podnetov mailom na adresu: tajomnik@sawrr.sk