Uzdenie a vedenie koňa pri štartoch jazdcov mladších ako 12 rokov na pretekoch typu A a B SAWRR

Výkonná rada rozhodla o udelení výnimky z pravidiel SAWRR pre jazdcov do 12 rokov – títo jazdci môžu bez ohľadu na vek koňa mať akékoľvek všeobecne povolené uzdenie  - t.j. aj v prípade koňa staršieho ako 6 rokov nemusia použiť páku a môžu koňa viesť aj obojručne. Výnimku Výkonná rada schválila do konca športovej sezóny 2013, následne ju predloží na schválenie Snemu SAWRR.