Uzdenie v prípade detí do 14 rokov na koni staršom ako 6 rokov

Pod ľubovoľným uzdením v rámci oznamu o možnosti štartu detí do 14 rokov na koni staršom ako 6 rokov sa rozumie len také uzdenie, ktoré je povolené v rámci Pravidiel SAWRR.