Uzávierka členských príspevkov

 Ako sme avizovali v januári, blíži sa termín uzávierky na uhradenie členských príspevkov.
Prosíme členov, aby úhrady zrealizovali tak, aby do 15.3. 2012 boli na účte SAWRR.
Ďakujeme,

Prezídium a Výkonná rada SAWRR

Ročný členský príspevok na rok 2012 do SAWRR treba uhradiť na číslo účtu 2621768193/1100 vo výške:
10 € nejazdiaci člen do 18 rokov
20 € jazdiaci člen do 18 rokov
20 € nejazdiaci člen nad 18 rokov
40 € jazdiaci člen nad 18 rokov

V prípade nového člena + 5 € zápisný členský príspevok, na základe potvrdenia o úhrade bude novému členovi vystavený a zaslaný členský preukaz.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a členské 2012

Členské je potrebné uhradiť do 15. 03. 2012