SZVJ Bystricka

Prosim uchádzačov o skúšky základného výcviku jazdca tento víkend v Bystričke o urýchlené nahlásenie záujmu a zaslanie prihlášky elektronicky – stačí bez potvrdení od trénera a lekára kvôli evidencii prihlásených a kontrole platieb za skúšky – do piatku 18.5. 2012 do 18.00 hod. Originál prihlášok aj s potvrdením trénera a lekára a v prípade jazdcov do 18 rokov aj s čestných prehlásením zákonného zástupcu je potrebné odovzdať na skúškach skúšobnej komisii.
S pozdravom,

Saša Bučková
Tajomník SAWRR