SZVJ

Vzhľadom na úpravy pravidiel SAWRR sme stiahli podmienky ku skúškam základného výcviku jazdcov. Nové budú zverejnené najneskôr do  21. marca 2013.
Termíny SZVJ 20. 04. 2013 v BYSTRIČKE a 04. 05. 2013 v NÝROVCIACH platia.

Ľubica Ondriašová