Snemom zvolené orgány SAWRR na obdobie 2012 - 2014

Výkonná rada

Prezídium:
Prezident: Ján Balla
Tajomníčka: Alexandra Bučková
Viceprezident pre metodiku: Peter Šimek
Viceprezident pre ekonomiku: Ľubomír Púchovský
Viceprezident pre verejnost: Kamil Beláň
Viceprezidentka: Ľubica Ondriašová

Zástupcovia jazdcov:
Reining: Martina Jablonická
Drezúrne: Eva Zelenayová
Rýchlostné: Ján Vajda
Pracovné: Peter Dula
Cutting: Anton Kondela

Zástupcovia oblastí:
Bratislava: Eva Duraiová
Západ: Zsolt Varga
Stred: Viera Beláňová
Východ: Pavol Vanca

Predáčka rozhodcov: Katarína Starovecká

Zástupca pre/za usporiadateľov: Branislav Šablatúra

Hospodárka: Ivana Kunovičová

Predsedkyňa disciplinárnej komisie: Martina Jablonická

Kontrolná a revízna komisia:
Predsedkyňa - Miriam Kopčová st.
Členka: Martina Chmelárová
Členka: Katarína Novanská