Skúšky základného výcviku jazdcov 2012

Termíny skúšok základného výcviku budú zverejnené v priebehu januára. Viac info po Výkonnej rade.