Skúšky základného výcviku 2012

Skúšky základného výcviku sa tento rok uskutočnia v dvoch termínoch – pred začiatkom B pretekov v rámci kalendára SAWRR tak, aby si jazdci stihli vybaviť licencie a mohli štartovať už na prvých B pretekoch v Hrabušiciach.
Termíny a miesto konania:
6.5. - nedeľa – Nýrovce – začiatok skúšok o 10.00 hod
19.5. – sobota – Bystrička – začiatok skúšok o 10.00 hod

Informáciu s popisom, ako sa dostanete na miesto konania dostanete po zaslaní prihlášky.

Prihlášky posielajte na adresu: tajomnik@sawrr.sk (stačí v PC vypísaná prihláška bez potvrdení od trénera a lekára), originál (s potvrdením trénera a lekára) doneste so sebou na skúšky. Tí jazdci, ktorí už majú licenciu jazdca SJF, budú robiť skúšky len z westernovej časti. Študijné podklady, prihláška a informácie sú na stránke v sekcii
Tlačivá – Skúšky základného výcviku. Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť na účet SAWRR podľa pokynov v informácii o skúškach. Účastník skúšok musí byť členom SAWRR – do skúšok môže byť aj nejazdiacim členom, po skúškach, ak chce pretekať, si môže doplatiť členské na jazdiaceho člena. Pokyny ohľadne členského sú zverejnené v sekcii SAWRR – Členstvo s SAWRR.

Všetkým záujemcom o skúšky držíme palce a tešíme sa na nich na skúškach.
Prezídium, Výkonná rada a Rozhodcovský zbor SAWRR