Prosíme všetkých záujemcov o skúšky, aby poslali prihlášky na skúšky!

v Nýrovciach 06. 05. o 10:00 hod – do 28. 04. 2012 mailom na adresu: tajomnik@sawrr.sk
v Bystričke 19. 05. 2012 o 10:00 hod – do 10. 05. 2012 mailom na adresu: tajomnik@sawrr.sk

Na skúšky prosím prineste so sebou vytlačený originál prihlášky aj s potvrdeniami od lekára a trénera a tiež potvrdenie o úhrade poplatku za skúšky.

Tešíme sa na Vás na skúškach a držíme palce pri príprave,

Prezídium SAWRR