Informácia pre záujemcov o skúšky základného výcviku jazdca

Priložené praktické úlohy sú orientačné, na skúškach môžu byť jednotlivé úlohy podľa potreby upresnené alebo doplnené skúšobnou komisiou.

Informácia o skúškach základného výcviku jazdcov
Okruh otázok SZVJ
Predvedenie koňa na ruke - SZVJ
Jazdecká úloha - SZVJ
Prehlásenie rodičov jazdcov do 18 rokov - SZVJ
Prihláška na skúšky základného výcviku jazdcov