Doplnenie SZVJ o skúšky s dobytkom

Kto má záujem o doplnenie už absolvovaných skúšok základného výcviku jazdca o skúšky s dobytkom na pretekoch v Galante, nech sa hlási u rozhodkyne pani Šáryovej na čísle: 0908 556 607.