Doplnenie pravidiel SAWRR

Na základe žiadosti členov – jazdcov, aby na jednom koni mohli štartovať v rámci jednej disciplíny na pretekoch viacerí jazdci, aby sa tak  zvýšil počet súťažiacich dvojíc, Výkonná rada schválila pomerom 12 za, 4 proti a jeden člen sa zdržal hlasovania túto  dočasnú zmenu pravidiel – na jednom koni v jednej disciplíne môžu štartovať maximálne 3 jazdci.

Pravidlá SAWRR sa dočasne do najbližšieho snemu teda dopĺňajú takto: Jazdec smie štartovať v jednej disciplíne viackrát, vždy však na inom koni, kôň môže v jednej disciplíne štartovať s rôznymi jazdcami maximálne 3x.  V  prípade viditeľnej únavy môže byť zo súťaže tento kôň vylúčený na  základe rozhodnutia usporiadateľa, rozhodcu, alebo veterinára.
(o počte štartov sa píše v pravidlách SAWRR na strane 23 v bode 123).