Dodatky k pravidlám 2013

Výkonná rada SAWRR schválila podmienky pre Koňa Roka, Champion SAWRR a zaradila do pravidiel ďalšie pracovné disciplíny viď. príloha na stiahnutie.