Členské známky

Členské známky (a novým členom aj ich preukazy) budú členom doručené poštou v priebehu budúceho týždňa na ich domácu adresu.
Tajomnik SAWRR