Rozhodcovia SAWRR

Katarína Starovecká NR, RS, TD 0905 219 700
Andrea Šaryová NR, RS, TD 0908 556 607
Radovan Šary R, RS, TD 0905 410 369
Juraj Desiatnik R,RS,TD 0949 743 901
Alena Závodná R,RS,TD 0917 829 717
Alexandra Ferová R,RS,TD 0918 431 161
Martina Jablonická R/C/ RS,TD 0918 706 429
Svatava Piatková R, RS, TD 0903 835 605
Pavla Raffajová NR,RS,TD 0905 312 040
Miroslava Elexová NR,RS,TD 0903 936 439
Ľubica Ondriašová NR, RS,TD 0911 253 684

NR – medzinárodný rozhodca

R – rozhodca

RS -  ring steward

TD – technicky delegat