Western Show Nýrovce sa presúva z 18. 08. 2012 na 26. 08. 2012

Z viacerých dôvodov sa dátum pretekov Western Show Nýrovce zo dňa 18. 08. 2012 prekladá na dátum 26. 08. 2012, t.j. nedeľa. Bude sa pretekať v kategoriách B a zvlášť C, a to vo vypísaných drezúrnych aj rýchlostných disciplínach. Už prihlásení jazdci sú o zmene termínu oboznamovaní aj individuálne telefonicky.

Zsolt Varga