Reiningové okienko

Prezenčná listina snemu je v archíve!

          Zápis z reiningovej schôdze  ,SAWRR         

                      10.02.2018, Galanta

 

 

Definícia triedy Reining Green Riders /začínajúci jazdci/ :

- v triede Green Riders môže štartovať len začínajúci jazdec, ktorí má  v reiningu odpretekané  max 2 sezóny

- vek koňa ani počet jeho  odpretekaných sezón nehrá žiadnu úlohu!

- koň môže   mať ľubovoľné  predpísané uzdenie. Vedenie na páke môže byť obojručné.

 

 

Šampión SAWRR – bodovanie :

 

 

 

Počet štartovných dvojíc

Umiestnenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atď.

1.

1

 

 

 

 

 

 

2.

2

1

 

 

 

 

 

3.

3

2

1

 

 

 

 

4.

4

3

2

1

 

 

 

5.

5

4

3

2

1

 

 

6.

6

5

4

3

2

1

 

6. a viac

6

5

4

3

2

1

 

 

 

Kvalifikácie na M SR :

-          Stačí absolvovať ako člen SAWRR 3 preteky  počas sezóny a dosiahnuť skóre.

-          Može byť aj 0. Počíta sa ako skóre.

 

Uvedené upresnenie bolo schválené snemom a pravidlá šampionátu pre rok 2018 budú takto upravené.