Plániky Galanta 16. - 17. 06. 2012

Trail mládež na stiahnutie

Trail open na stiahnutie

Reining open senior - patern 9
Reining junior - patern 6
Reining all ages  - patern 5